Graafisen suunnittelun näytön perusteet

Graafisen suunnittelun näyttöön kuuluu asiakastyön suunnittelu ja toteuttaminen. Näyttö jaetaan useaan pienempään osa-alueeseen, joista kerron enemmän tässä postauksessa.


Neuvottelu asiakkaan kanssa

Neuvottelu asiakkaan kanssa aloitetaan asiakashankinnalla. Etsi ensin sinua kiinnostavia asiakkaita, tai kartoita tuttavapiiriäsi, vinkkejä asiakashankintaan löydät Miten saada asiakkaita? Parhaat vinkit asiakashankintaan postauksestani. Jos otat yhteyttä sinulle entuudestaan tuntemattomaan asiakkaaseen, valmistele yhteydenotto ennakkoon, esimerkiksi tekemällä itsellesi kysymyslistan. 

Kun löydät itsellesi asiakkaan, neuvottele hänen kanssaan seuraavista asioista
 • Mitä asiakas haluaa?
 • Odotukset graafisen suunnittelutyön suhteen
 • Asiakkaan ja/tai yrityksen tarpeet
 • Deadline, milloin työn tulee olla valmis?

Tee tämän jälkeen itsellesi aikataulu, johon asetat välitavoitteita. Välitavoitteisiin kannattaa myös jättää hieman pelivaraa, sillä joskus asiat eivät mene suunnitelmien mukaan. Myös työtehtävien pilkkominen auttaa aikataulun muodostamista, sillä mitä konkreettisempi työtehtäväsi on, sitä helpompi siihen on tarttua.

Lisäksi kannattaa tehdä asiakkaalle tarjous, paljonko tekemäsi työ maksaisi, sekä pyytää painotaloilta tarjouksia, esimerkiksi 500 käyntikortin tai esitteen painattamisesta, mikäli asiakkaasi tarvitsee painopalveluita. 


Suunnittelu ja valmistaminen

Jotta asiakkaan kohderyhmän mukaisen työn tekeminen sujuisi mahdollisimman hyvin, on tiedonhankinta ensiarvoisen tärkeää. Kun teet tiedonhankinnan heti kunnolla, pääset paremmin kiinni kohderyhmään. 

Tiedonhankinnassa kannattaa ottaa huomioon ainakin
 • Kilpailijat
 • Fontit
 • Värit
 • Taitto
 • Materiaalit
 • Koot

Vaikka Pinterest-taulusi olisivat täynnä hyviä ja erilaisia ideoita, kannattaa tehdä johtopäätöksiä sekä analysoida taulujen keskeisintä sisältöä. Mitkä ovat aihepiirini yleisimmät värit tai fontit, ja mitä niistä käytän?

Kun tiedonhankinta on kunnossa, voidaan siirtyä luonnostelemaan. Vaikka ensimmäinen luonnoksesi olisi loistava, niitä pitää, ja kannattaa, tehdä useita. Tarkoituksena on saada mahdollisimman erilaisia ideoita asiakkaalle vietäväksi. Kun olet saanut tehtyä mielestäsi riittävästi luonnoksia, aloita niiden vertaileminen. Mitä hyvää, mitä kehitettävää? Valitse jatkoon muutama mielestäsi paras luonnos, ja jatka niiden kehittelyä. Ennen lopullisen valinnan tekemistä, muista kysyä asiakkaaltasi mielipidettä muutamasta erilaisesta luonnoksesta, jotta voit tarvittaessa kehitellä vielä niitä hänen toiveidensa mukaisesti.

Kaikki suunnittelutyöt tehdään käsin luonnostelun jälkeen illustratorilla. Jotta suunnittelutöistä tulisi oikeanlaiset, on tärkeää valita heti alussa teetkö paino- vai julkaisuvalmista työtä ja valita asetukset sen mukaisesti. Arvioinnin kannalta on myös tärkeää muistaa nimetä työt oikein, sekä tehdä niille oikeanlainen kansiorakenne.

Töiden suunnittelussa voit käyttää apuna myös erilaisia Mock uppeja, eli havainnekuvia. Mock up tarkoittaa siis sitä, että asetat suunnittelemasi työn sen oikeaan ympäristöön. Voit esimerkiksi valokuvata sen seinän johon mainoskyltti tulisi, ja tämän jälkeen asettaa suunnittelemasi työn valokuvaan sen oikeissa mittasuhteissa. Näin sinulla on helpompi nähdä toimiiko työ sen todellisessa ympäristössä.

Kaiken aiemmin mainitun lisäksi, työtä suunnitellessa on tärkeää ottaa huomioon kestävä kehitys, työn toimivuus, sekä mahdolliset tekijänoikeudet. Kestävää kehitystä voi olla esimerkiksi työn uudelleen käytettävyys, muokattavuus sekä ekologiset materiaalivalinnat. Toimivuuteen kuuluvat havainnekuvien lisäksi luettavuus, värit ja erilaiset koot. Tekijänoikeuksien määrittäminen puolestaan voi joskus olla haastavaa. Tärkeintä on olla kopioimatta toisten tekemiä töitä, vaikka joskus pelkän asettelunkin jäljittely voi rikkoa tekijänoikeuksia, vaikka olisit piirtänyt siitä oman versiosi itse.


Viimeistely ja valmiin työn luovutus

Viimeistely vaiheessa on tärkeää oikolukea kaikki tekstit, sekä tarkistaa työn linjaukset, marginaalit ja kokonaisuus. Kun nämä asiat ovat kunnossa, tallenna työstä niin sanottu työversio .ai muodossa ja aloita vasta sen jälkeen työn vektorointi. Kun olet vektoroinut tekstit sekä mahdolliset muodot ja viivat ei vektorointia voi enää perua. Sen takia on tärkeää, että mahdollisten kirjoitusvirheiden vuoksi .ai muodossa tallennettu työversio on tallella. 

Valmiin työn luovutus vaiheessa on tärkeää tallentaa työstä kaikki asiakkaan tarvitsemat tiedostomuodot. Jos julkaisuvalmiintiedoston, eli .jpg, tiedoston koko on liian suuri (yli 200 kt), sen pienentämiseen voi käyttää TinyPNG sivustoa. Jos taas tiedosto on painovalmis, mutta liian suuri sähköpostissa lähetettäväksi, sen voi lähettää asiakkaalle esimerkiksi WeTransfer sivustoa hyödyntäen.

Planssi

Vektoroinnin jälkeen näyttötyöstä tehdään planssi. Planssi on kooltaan 700mm x 1000mm tai 1000mm x 700mm, voit itse valita teetkö planssista pysty- vai vaakamallisen. Muista jättää riittävästi marginaaleja, sekä kiinnitä huomiota työn yhteneväisyyteen, sarjallisuuteen sekä tunnistettavuuteen. 

Planssin kokoamistyyli on vapaa, mutta siihen tulee laittaa ainakin seuraavat asiat:

 • Otsikko
 • Lyhyt "myyntipuhe" jossa kerrot ideasi
 • Olennaisimpien värien määritykset, RGB, CMYK JA #HEX koodit
 • Fontin nimi ja -määritykset suur- ja pienaakkosin, numerot 1-0, sekä olennaiset erikoismerkit
 • Painovalmiittyöt niiden todellisessa mittakaavassa, mikäli se on mahdollista, muuten planssin asetteluun sopivaa mittasuhdetta hyödyntäen.

Planssin lisäksi graafisen suunnittelun näyttötyöstä tehdään kooste blogiin, jossa esitellään planssia yksityiskohtaisemmin työn eri vaiheet sekä lopputulos.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti