Yhden pakopisteen perspektiivi

Yhden pakopisteen perspektiivi on piirtämisen tapa, jolla kuvaan luodaan kolmiulotteisuutta. Etenkin tilaa suunnitellessa, kolmiulotteinen kuva helpottaa kokonaisuuden hahmottamista, sekä auttaa ja helpottaa ymmärtämään suunnitelmia käytännössä. Saadaksesi piirrustuksesta realistisen, kannattaa horisonttiviiva asettaa katseen korkeudelle, eli yleensä 150cm kohdalle. 

Piirtämisessä käytetään viivaimen lisäksi sekä kolmio- että mittasuhdeviivainta. Lisäksi voit käyttää apunasi kuultopaperia. Mittasuhdeviivaimen avulla, saat piirrettyä kuvan mittakaavassa. Erilaisia mittakaavoja on olemassa useita, alapuolella olevissa piirrustuksissani olen käyttänyt 1:20 mittakaavaa, eli 1 senttimetri paperilla vastaa 20 senttimetriä luonnossa. Mitä suuremman asian haluat piirtää pienelle paperille, sen epätarkemmaksi kuva muuttuu. Esimerkiksi 1:20 kuvissa on piirrustuksen tarkkuus 2 senttimetriä, mitä suurempi mittakaava sen pienempi tarkkuus. 


Yhden pakopisteen perspektiivi luonnos näyteikkunasta
Piirros näyteikkunasta

Yhden pakopisteen perspektiivi ja huoneen piirtäminen

Yläpuolen kuvassa olevan näyteikkunan mitat, leveys 300cm, korkeus 200cm, syvyys 100cm. 

 1. Piirrä näyteikkunan "pohja" eli neliö jonka mitoista teet oikean kokoiset mittasuhdeviivaimen avulla (leveys ja korkeus). Merkitse pisteet tai pienet viivat 50cm välein vähintään alareunaan sekä toiselle sivulle. 
 2. Vedä horisonttiviiva haluamaasi kohtaan, tarkista viivan suoruus asettamalla kolmioviivain 90° kulmaan. Mittaa horisonttiviivan keskipiste (tai haluamasi kohta) ja merkitse siihen pakopiste (p) pisteellä. 
 3. Aseta kolmioviivain 45° kulmaan siten, että sen pisin sivu menee suorassa horisonttiviivan kanssa, ja alaspäin lähtevä sivu kulkee pisteen A kautta. Piirrä tämä kulma. Kulman kärjestä muodostuu piste F1. Toista sama oikealle puolelle, siten että kolmioviivaimen alaspäin lähtevä sivu kulkee pisteen B kautta. Piirrä viivat niin pitkälle, että ne yhdistyvät ja muodostavat 90° kulman. 
 4. Piirrä pisteistä A-D viivat kohti pakopistettä.
 5. Jos tilan syvyys on 1 metri kuten esimerkissä, piirrä alareunan 1 metrin pisteen kohdalta viiva kohti F1 pistettä. Mittaa vasemmasta reunasta mittasuhdeviivaimella 1 metrin päähän (tässä tapauksessa 2m pisteeseen) ja vedä siitä viiva kohti pistettä F1. 
 6. Pisteestä A kohti pakopistettä vedetyn viivan, sekä 1m kohti F1 vedetyn viivan pitäisi kohdata toisensa. Tästä muodostuu leikkauspiste jonka pitäisi toistua myös B - P ja 2m - F2 viivoilla. Vedä näiden pisteiden välille vaakasuora viiva. Tämä vaakaviiva muodostaa lattian syvyyden sekä takaseinän ja lattian rajan. 
 7. Sen jälkeen vedä leikkauspisteistä kohtisuorat pystyviivat kohti C-P ja D-P viivoja. Näin pitäisi muodostua uudet leikkauspisteet.
 8. Tämän jälkeen yhdistä leikkauspisteet toisiinsa C-D suuntaisesti ja takaseinä on valmis. 
 9. Jakaaksesi lattiaa lohkoihin, voit piirtää alareunasta 50cm välein viivat kohti pakopistettä.
Halutessasi voit myös piirtää seinän ylhäältä alaspäin, piirrä silloin kohta 5 yläreunasta alareunan sijaan.


Käsin piirretty näyteikkunan luonnos yhden pakopisteen perspektiivissä.
Kuultopaperille tehty luonnos

Kun olet piirtänyt pohjan onnistuneesti, aloita haluamiesi muotojen piirtäminen kuultopaperia hyödyntäen. Näin pohjaa ei tarvitse piirtää koko aikaa uudelleen. Muotoja, kuten kalusteita piirtäessä on tärkeää muistaa, että mitta tarvitsee aina kahden linjan (viivan) leikkauskohdan. Yhden pakopisteen perspektiivissä kaikki viivat ovat joko pysty- tai vaakasuoria tai kohti F1-, F2- tai pakopistettä. 


Maton piirtäminen yhden pakopisteen perspektiivissä


Kuvan matto on mitoiltaan 180cm pitkä, 80cm leveä, se on 60cm päässä sivuseinistä (eli huoneen keskellä) ja 10cm etureunasta. Itse piirrän maton tässä järjestyksessä, mutta tapoja on varmasti useita.

 1. Aloita piirtäminen syvyys suunnassa, kuinka kaukana matto on etureunasta? 10cm kohdalla, piirrä alareunaan piste 10cm kohdalle ja vedä viiva kohti F1 pistettä. Toista sama oikealle puolelle (huoneen leveys cm - 10 cm) ja piirrä oikealla puolen viiva kohti F2 pistettä. Näin saat leikkauspisteet A-P ja B-P linjojen kanssa. Yhdistä leikkauspisteen vaakasuoralla viivalla. Tämä viiva muodostaa maton etureunan.
 2. Piirrä alareunan 60cm pisteestä viiva kohti pakopistettä, ja toista sama oikeassa reunassa (huoneen leveys cm - 60 cm). Nämä viivat muodostavat maton sivureunat.
 3. Laske minkä levyinen matto on etureunan tyhjän tilan kanssa (etureunan tyhjä tila 10cm + maton leveys 80cm = 90cm). Piirrä 90cm pisteestä viiva kohti F1 pistettä, ja toista sama oikealla puolella (huoneen leveys cm - 90cm). Näiden viivojen pitäisi jälleen muodostaa leikkauspisteet A-P ja B-P viivojen kanssa. Piirrä näiden leikkauspisteiden välille vaakasuora viiva, ja matto on valmis. 

Taulun piirtäminen yhden pakopisteen perspektiivissä


Kuvan taulu on mitoiltaan 70cm leveä ja 70cm korkea. Se sijaitsee 70cm korkeudella lattiasta, ja 70cm etäisyydellä seinästä. 

 1. Piirrä vasempaan reunaan piste 70cm korkeudelle ja vedä siitä viiva kohti pakopistettä. Toista sama oikealla puolella. Näiden viivojen pitäisi muodostaa leikkauspisteet takaseinän viivan kanssa. Yhdistä leikkauspisteet toisiinsa vaakasuoralla viivalla. 
 2. Laske yhteen korkeus lattiasta + taulun korkeus, tässä tapauksessa 70cm + 70cm = 140cm. Piirrä vasempaan reunaan tälle korkeudelle piste ja yhdistä se pakopisteeseen. Toista jälleen sama oikealla puolella. Myös nämä pisteet muodostavat leikkauspisteen takaseinän viivan kanssa, joten voit yhdistää ne toisiinsa vaakasuoralla viivalla. 1 ja 2 kohdan vaakaviivojen väli määrittää taulun korkeuden.
 3. Piirrä alareunaan piste 70cm päähän seinästä (etäisyys seinään) ja vedä tästä pisteestä kohtisuora viiva ylöspäin. Piirrä tämän jälkeen toinen piste 140cm kohdalle (etäisyys seinästä 70cm + taulun leveys 70cm = 140cm) ja vedä tästä kohtisuora viiva ylöspäin. Taulu on valmis. 

Kun luonnos on mielestäsi valmis, voit läpi piirtää sen puhtaaksi uudelle kuultopaperille.


Tussilla piirretty perspektiivi luonnos
Yhden pakopisteen perspektiivi ilman apuviivoja


Näyteikkunan piirtäminen kivijalan kanssa


Näyteikkunan luonnos, jossa vain osa ikkunasta piirretään perspektiivissä.
Näyteikkuna kivijalan kanssa, luonnos

Kuvassa olevan näyteikkunan mitat ovat seuraavat:

 • Koko seinän korkeus 270cm josta
  • Kivijalan korkeus 50cm, ikkunan korkeus 200cm, yläreunan korkeus 20cm
 • Koko seinän leveys 450cm josta
  • Ikkuna-aukon leveys 400cm, ikkuna seinän keskellä.
 • Näyteikkunan syvyys 100cm
 • Horisonttiviivan korkeus 150cm

 1. Aloita näyteikkunan piirtäminen samoin, kuten alussa (kohdat 1-4), muista piirtää seinälle myös ikkuna. 
 2. Piirrä seinällä olevaan ikkunaan uudet pisteet 50cm välein mittasuhdeviivaimen avulla.
 3. Piirrä loput kohdat (5-9) yläpuolella olevan ohjeen mukaan, mutta käytä niitä piirtäessäsi näyteikkunaan merkitsemiäsi mittapisteitä.


Luonnos jossa tilaan on piirretty kuutio 1 pakopisteen perspektiiviä hyödyntäen.
Kuution yhden pakopisteen perspektiivissä.

Kuution piirtäminen yhden pakopisteen perspektiivissä

Kuvan kuution mitat
 • Korkeus 40cm
 • Leveys 60cm
 • Syvyys 60cm
 • Vasemmasta seinästä 20cm
 • Etureunasta 40cm
 1. Piirrä kuution pohja kuten matto.
 2. Määritä kuution korkeus, kuten taulun alareunan korkeus, piirrä tähän kohti vaakasuora viiva. Käytä samaa apuviivaa, ja piirrä sen ja näyteikkunan sivuseinän ulomman nurkan leikkauspisteestä vaakasuora viiva.
 3. Piirrä kuution pohjan kulmista kohtisuorat viivat ylöspäin, kunnes ne leikkaavat edellisessä vaiheessa piirretyt vaakaviivat. 
 4. Tarkista että jokaisesta etukulmasta lähtevä vino viiva menee kohti pakopistettä. 


Perspektiivissä tehty käsinpiirretty luonnos näyteikkunasta.
Tussilla piirretty luonnos näyteikkunasta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti