Seinäprojektio

Seinäprojektio on tapa ilmaista tilassa olevan seinän ja sen kalusteiden korkeutta. Siinä huoneessa olevat ovet, ikkunat ja kalusteet piirretään kohtisuoraan ja litteästi, ilman syvyysilluusiota. Jotta seinäprojektion piirtäminen onnistuisi, on ensiarvoisen tärkeää ottaa mitattavasta seinästä tarkat mitat. Ennen mittaamista kannattaa tarkistaa mittasuhdeviivaimesta, millä tarkkuudella saat huoneen piirrettyä mittakaavassa. Näin voit tarvittaessa pyöristää saamiasi mittoja. Esimerkiksi 1:20 tarkkuudessa on mittasuhdeviivaimen viivojen väli 2cm. Mitä suurempaa huonetta piirrät, sen epätarkempi seinäprojektiosta tulee. Muista mitata myös karmit, puitteet ynnä muut pienetkin yksityiskohdat. 

Lopuksi seinäprojektion ala- ja pystysivulle piirretään myös olennaisimmat mitat, kuten oven korkeus ja ikkunan leveys. Näiden mittojen lisäksi seinäprojektio ilmaisee piirretyn seinän korkeuden ja leveyden. 

Kuvassa käsin piirretty seinäprojektio
Seinäprojektio piirros

Seinäprojektion avulla on helppo ilmaista seinien ja kalusteiden korkeuksia ja leveyksiä, mutta se ei yksinään välttämättä anna riittävästi tietoa tilan mittasuhteista. Siksi tilaa piirtäessä on tärkeää piirtää myös pohjapiirros sekä perspektiivissä oleva piirros. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti