Seinäesillepano

Seinäesillepano on yksi eniten käytetyistä esillepanotavoista. Sitä voi myös osittain hyödyntää hyllyihin tehtävissä esillepanoissa. Lisäksi se on osa myymälän visuaalista markkinointia. 


Kohtaamisjärjestys

Myymälän kohtaamisjärjestys syntyy reitistä, jota asiakkaan on suunniteltu kulkevan. Yleensä sen reitti on seuraavanlainen:
  1. Etutila, eli a-alue jossa on uutuuksien lisäksi tai vaihtoehtoisesto joko ajankohtaisia tai kampanjatuotteita.
  2. Keskitila, eli myymälän keskellä oleva alue, jossa on aina saatavilla oleva perusvalikoima
  3. Seinustat, eli myymälää kiertävät seinät sekä mahdollisesti suuret esillepanoja varten rakennetut, tilaa jakavat seinät. Asiakkaat houkutellaan myymälän perälle laittamalla tuotteet näyttävästi esille sekä hyödyntämällä mainosmateriaalia.

Esillepanoseinä rakennetaan usein modulaarisista kalusteista jotka ovat 60cm tai 90cm leveitä, ja joihin laitettavien piikkien paikkaa on helppo siirrellä. Lisäksi niiden avulla on mahdollista sijoittaa juuri halutut asiat katseenkorkeuteen (120cm-180cm), verrattuna kiinteisiin hyllyihin joiden hyllyjen välejä ei välttämättä pysty muuttamaan. Myyntikorkeudet voidaan lajitella seuraavasti:

  • Hitaimmin myyvät 180cm ->
  • Parhaiten myyvät 120cm - 180cm
  • Keskinkertaisesti myyvät 80cm - 120cm
  • Hitaasti myyvät 0cm - 80cm


Erilaisia esillepano tapoja

Vertikaalinen esillepano tarkoittaa sitä, miten tuotteet ovat pystysuunnassa tarkasteltuina. Horisontaalinen puolestaan sitä, miten tuotteet ovat vaakasuorassa tarkasteltuina. Usein tuotteet järjestetään vertikaalisesti suurimmasta pienimpään, suuret alas ja pienet ylös. Horisontaalisesti pyritään puolestaan sijoittamaan samankokoiset tuotteet. Näet tuotteiden horisontaaliset ja vertikaaliset linjat myös hyllykartasta. Lisäksi värien järjestyksen pystyy usein myös katsomaan hyllykartasta, pääasiassa samoja tai lähekkäisiä värejä ei sijoiteta paljoa vierekkäin, jotta tuotteet erottuisivat toisistaan mahdollisimman hyvin. Värien lisäksi esillepanoon voi luoda eloa erilaisilla kuvioilla, kuten raidoilla tai rakentamalla esillepanon kolmion muotoon, tai keskikohtaan symmetriseksi. 

Uusimmat tuotteet sijoitetaan yleensä etunäyttöön, eli tuotteen "kasvot" eteenpäin. Etunäytön jälkeen nämä tuotteet sijoitetaan useasti sivunäyttöön, eli esimerkiksi vaatteet sivuttain rekkiin. Torson, eli mallinuken, päälle puetut vaatteet sijoitetaan usein mallinuken välittömään läheisyyteen.

Tuotteen kappalemäärä puolestaan luo asiakkaalle joko mielikuvan runsaasti saatavilla olevasta tuotteesta, tai uniikista tuotteesta. Kuitenkin yksittäinen tuote osana esillepanoa, vaikka se olisi myytävänä, voi tehdä sen, ettei asiakas uskalla ostaa sitä esillepanosta. Tämän vuoksi esillepanojen viereen kannattaa sijoittaa mahdollisuuksien mukaan samoja tuotteita.

Etenkin ketjut suosivat graafista materiaalia esillepanoja tehdessään, sillä se on huomattavasti kustannustehokkaampaa tunnelman luomista kuin näyttävien esillepanojen rakentaminen. 

Myös valaistus on olennainen osa esillepanoja. Vaikka dramaattinen valaistus saa seinän näyttämään kiinnostavalta, se voi vähentää merkittävästi yksittäisen tuotteen erottumista ja siten näkymistä seinältä kauemmas myymälään.Seinäesillepano harjoitus

Saimme tehtäväksi suunnitella seinäesillepanon, alla olevan kuvan "materiaaleista". Lisäksi seinäesillepanoon piti lisätä graafista materiaalia. Esillepanoon annetut materiaalit olivat seinäkalusteet (60cmx180cm), hyllyt, kuudessa eri värissä olevat kylpytakit ja erikokoiset pyyhkeet.

Kuvitteellisia tietokoneella piirrettyjä hyllyjä, pyyhkeitä ja kylpytakkeja joista piti rakentaa seinäesillepano
Suunnitelmaa varten saadut "materiaalit".

Materiaaleista tekemässäni seinäesillepanon suunnitelmassa päätin jakaa saadut materiaalit niin sanotusti kahteen ryhmään värien mukaan. Vasta tämän jälkeen lähdin suunnittelemaan esillepanoa tarkemmin.


Tekemäni seinäesillepano suunnitelma.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti