Ihmisten ostotoimintaan vaikuttavat tekijät

Ihmisten ostotoimintaan ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavat monenlaiset tekijät. Alapuolella olevasta kuvasta näet, mitä nämä vaikuttavat tekijät ovat. Ostotoimintaan vaikuttavien tekijöiden pääsääntönä voidaan pitää sitä, että mitä ulommalla kehällä jokin tekijä on, sitä helpompi markkinoijan on siihen vaikuttaa. Kuvan alta näet tarkemmat selitykset listattuna.

Ihmisten ostotoimintaan vaikuttavat tekijät

 1. Ihmisen psykosysteemi tarkoittaa juuri sen henkilön asioihin suhtautumista. Esimerkiksi vaikka sitä, että osaako hän ottaa vastoinkäymiset mahdollisuuksina, vai vaipuuko hän epätoivoon.
 2. Henkilökohtaiset persoonapiirteet ovat asioita, joihin ihminen ei välttämättä pysty vaikuttamaan vaikka haluaisi.
 3. Perhetausta on myös sellainen kuin on. Ihminen yleensä joko omaksuu perhetaustansa tai torjuu sen. Omaksuminen tarkoittaa sitä, että hän elää kotona opittujen arvojen ja käytösmallien mukaisesti. Torjuminen puolestaan sitä, että hän haluaa itse valita omat arvonsa ja käytösmallinsa.
 4. Kulttuuritausta on myös olennainen osa ihmistä. Esimerkiksi eri kulttuureissa jouluruuatkin voivat olla täysin toisistaan poikkeavat. Tämä tulee muistaa ottaa huomioon myös esillepanoissa. Esimerkiksi ruokakaupassa saattaa olla tietyn maanosan hyllyjä, joihin on koottu sen maanosan ruokakulttuurin keskeisimmät, paikallisesta ruokakulttuurista poikkeavat, ainesosat.
 5. Yleiset markkinaperusteet pitävät sisällään yhteiskunnallisen kehitysvaiheen. Kehitysvaiheita ovat esimerkiksi lama ja nousukausi, sekä uuden teknologian ilmaantuminen markkinoille. Mainonta on ollut hyvin erilaista ennen nettiä ja kännyköitä.
 6. Elinvaihe kertoo missä vaiheessa elämäänsä ihminen on. Tekeekö hän itsenäisiä ostopäätöksiä, vai tekeekö joku ne hänen puolestaan? Esimerkiksi lapsiperheet ja yksinasuvat ostavat monesti hyvin erilaisia tuotteita. Nuorten ostopäätösten takana saattaa puolestaan vaikuttaa vanhemman mielipide, tai heiltä saatu rahasumma.
 7. Sosioekonominen tilanne kertoo yleensä sen, mihin ryhmään ihminen kuuluu, tai haluaa kuulua. Usein ostopäätös tehdään sen ryhmän valintojen perusteella, ja ostopäätöksellä haetaan ryhmään kuuluvuutta. Ryhmän määrittävät esimerkiksi tulotaso, asema, koulutus ja varallisuus. Toisin sanoen osa ihmisistä saattaa esimerkiksi ostaa merkkituotteita vain siksi, kun muutkin hänen ryhmäänsä kuuluvat ostavat.
 8. Yhteiskuntataloudellinen ja arvoperustainen tilanne määrittää ihmisen tekemiä valintoja. Onko hän pahan päivän varalle säästävä, vai kaiken heti tuhlaava. Pystyykö hän ostamaan ylellisyys tuotteita, vai riittävätkö rahat vain pakollisiin. Onko hän konservatiivinen vai radikaalinen. Millainen hän on, mitkä ovat hänen arvonsa ja miten ne vaikuttavat hänen tekemiinsä ostopäätöksiin.
 9. Markkinaärsykkeet ovat markkinoiden luomia ärsykkeitä, joiden tavoitteena on saada ihminen ostamaan. Näitä ovat esimerkiksi sosiaalisen median mainonta ja usein etenkin muodin mainonnassa käytetyt sanat tyylikäs, parhaat, trendi. Markkinaärsykkeet herättävät ihmisen havainnoimaan ympäristöään, sekä aiheuttavat tunteita ja keskustelua.


Markkinointiin vaikuttavat ihmisen perusominaisuudet

Markkinointiin vaikuttavia ihmisen perusominaisuuksia puolestaan ovat

 • Laiskuus
 • Ahneus
 • Mukavuudenhalu
 • Itsekkyys
 • Kateus
 • Pätemisen hakuisuus
 • Yhteenkuuluvuuden tarve
 • Uteliaisuus
 • Turvallisuushakuisuus

Kun nämä ominaisuudet tiedostaa, on markkinointia helpompaa tehdä näihin ominaisuuksiin vaikuttaen. Laiskuuteen taipuvainen valitsee helposti valmiin paketin, kuten pakettimatkan, kun taas ahne valitsee matkansa parhaan tarjouksen mukaan, esimerkiksi päätyen "last chance" markkinoituun äkkilähtöön. Mukavuudenhaluinen puolestaan päätyy hemmottelulomaan. Itsekäs ihminen pitää numerolapuilla tapahtuvasta jonottamisesta, kun taas kateellinen miettii miksi naapurilla on uusi auto, päätyen itse ostamaan omasta mielestään vielä paremman. Pätevä ihminen haluaa saada tunnustusta ja arvostusta, kun taas yhteenkuuluvuutta haluavalle ryhmään kuuluminen on tärkeämpää. Uteliaat ovat usein pioneerikuluttajia, ja haluavat uusimmat tuotteet heti ja siten saavat muut seuraamaan heitä. Turvallisuushakuiset puolestaan kaipaavat sekä fyysistä että taloudellista turvaa, ja hankkivat tämän vuoksi kotiinsa varashälyttimet. 

Uskoisin, että jokaisesta meistä löytyy nämä kaikki aiemmin mainitut ominaisuudet, osa ominaisuuksista näkyy ulospäin vain vahvemmin kuin jokin toinen. Markkinoijan onkin tärkeää selvittää mihin näistä hän haluaa vedota ja miten.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti