Kikan kukka & lahja, esillepanoalueet

 Kikan kukka & lahja, esillepanoalueet ovat pitkälti muotoutuneet käytännöllisyyden pohjalta. Siellä on useita erilaisia esillepanoalueita, mutta vain osaan niistä on olemassa tietynlainen kevyt ohjeistus. Kaikki esillepanot tehdään kulloinkin valikoimissa olevien tuotteiden mukaan, ja koska yrityksen pääpaino on myytävissä kukissa, ne asetetaan aina etusijalle. Esillepanojen avulla halutaan luoda tunnelmia sekä valmiita settejä. Tämän vuoksi myymälässä käytetään paljon erilaisia tunnelmavalaisimia, sekä led-kynttilöitä. Suurin osa näistä valaisimista ja kynttilöistä ovat myös myytävinä, kuten osa esillepanojen alla käytetyistä kalusteistakin.

Alapuolella olevassa kuvassa on suuntaa antava pohjapiirros myymälästä. 

Kikan kukka & lahja, esillepanoalueet pohjapiirrustuksessa

Eniten samankaltaisina pysyvät esillepanoalueet ovat seuraavat:

  • Leikkokukkatasot
  • Näyteikkuna
  • Ruusupöytä
  • Ruukkuhylly
  • Ruukkukukkien pöytä
  • Sesonkipöytä, senkin paikka saattaa välillä hieman siirtyä
  • Valmiiden kimppujen pöytä

Muiden hyllyjen ja pöytien paikkaa siirretään ja muutetaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi osa myymälän esillepanoissa käytetyistä kalusteista, kuten pöydät 1 ja 2 ovat myös myytävinä, joten ne eivät ole pysyviä myymäläkalusteita.


Leikkokukat


Kuva kukkakaupan sisältä. Oikeassa reunassa pöytiä, joiden päällä erilaisia leikkokukkia. Päädyssä erilaisia kortteja sekä pienen pöydän päällä muutama leikkokukka maljakoissa.
Leikkokukat myymälässä.

Leikkokukkatasoilla on esillä vain erilaisia leikkokukkia. Leikokukat järjestellään tasoille pituuden ja lajikkeen mukaan. Pisimmät kukat kuten neilikat ja liljat ovat ylimmällä hyllyllä, ja pitkien yksittäisten neilikoiden alapuolelle asetetaan lyhyemmät terttuneilikat. Leikkokukkien viereen, päätyseinälle, on sijoitettu käyttöyhteyden mukaisesti erilaisia kortteja, jotka toimivat lisämyyntinä etenkin lahjaksi menevän kukkakimpun ostajalle.

Alueella otetaan erityisesti huomioon kukkien runsaus sekä maljakoiden siisteys. Alueen somistusta uudistetaan sesonkien mukaan, mutta tiettyjen leikkokukkien valikoima pysyy koko vuoden samana. Osa kukista kuitenkin vaihtelee vuodenajan mukaan, ja tämä luo vaihtuvuuden tunnetta koko valikoimaan, sekä siten myös esillepanoon. 

Leikkokukkien esillepanon suurin ero verrattuna muihin esillepanoihin on juurikin valikoiman samankaltaisuus ja yhtenä ryhmänä pysymisen tarve. Leikkokukat sijaitsevat myös lähellä kassaa ja kylmiötä, mikä on tärkeä osa käytännöllisyyttä. Myymälässä on kuitenkin kokeiltu sijoittaa leikkokukkia esille eri tavoin, esimerkiksi väreittäin ryhmittäen, mutta valikoiman määrän vuoksi se on ollut käytännöllisesti haastavaa ja toimimatonta. Siksi leikkokukkien esillepanossa on päädytty aiemmin kuvailemaani tapaan. 

Graafista materiaalia on vain maljakoissa, joista näkee niissä myytävän leikkokukan hinnan ja usein myös nimen. Maljakoissa oleva graafinen materiaali päivitetään tarvittaessa. 

Leikkokukkahyllyjä kohti osoittaa useita kohdevalaisimia. Joulua kohden alueelle on lisätty myynnissä olevia jouluvalaisimia, jotka myös luovat alueelle tunnelmavalaistusta.

Esillepanon apuvälineitä ovat katossa ja seinässä olevat naulat ja koukut, joiden avulla somisteita pystyy sijoittamaan leikkokukkien yläpuolelle. Leikkokukkien kalusteina toimii kahdessa tasossa olevat pöydät, joiden väliin on lisätty "jakkaroita", jotta leikkokukat saadaan esille kolmeen eri tasoon. Lisäksi leikkokukkien oikealle puolelle on sijoitettu maahan pieni myynnissä oleva jakkara, jonka päälle isommat leikkokukat kuten hortensiat asetetaan esille. 


Näyteikkuna


Kukkakaupan näyteikkuna myymälän sisältä katsottuna. Kuvassa näkyy erilaisia joulu sesongin mukaisia ruukkukukkia.
Myymälän näyteikkuna sisältä kuvattuna.

Sen lisäksi että näyteikkuna näkyy ulos, se avautuu myös kokonaan myymälän sisäpuolelle. Näin asiakkailla on mahdollisuus ostaa ja ottaa itsenäisesti näyteikkunassaan näkemiään tuotteita helposti. Pääasiassa lähemmäksi ikkunaa sijoitetaan koriste-esineitä ynnä muita pienempiä tavaroita sekä kukkia/kasveja, joiden halutaan näkyvän hyvin kadulle. Tällä hetkellä nuo tavarat ovat esimerkiksi kynttelikköjä. Lähemmäs myymälää sijoitetaan erilaisia, pääasiassa sesongin mukaisia ruukkukukkia. 

Näyteikkunassa olevat tuotteet pyritään laittamaan esille massoittain, yleensä samaa, sesongin mukaista, ruukkukukkaa on esillä ikkunassa vähintään kaksi, mieluiten enemmän. Samalla tarkoitan tässä yhteydessä samaa lajiketta olevaa ruukkukukkaa. Isommissa erissä tulevat sesongin mukaiset ruukkukukat, kuten tällä hetkellä joulutähdet, sijoitetaan siis pääasiassa näyteikkunaan. Jos jotakin aiemman erän ruukkukukkaa jää ikkunaan 1-2 kappaletta, eikä niihin ole tulossa täydennystä, ne sijoitetaan toisaalle myymälään jotta saadaan tilaa niin sanotusti massalle. Massatuotteiden lisäksi ikkunassa on muutamia yksittäisiä suurempia viherkasveja.

Erona leikkokukkiin tällä alueella sesonkien tuoman vaihtelun sekä esillepanoissa että valikoimassa näkee paljon selkeämmin. Kun leikkokukkien esillepanotapa on käytännöllisyytensä vuoksi samankaltainen sesongista riippumatta, pystyy näyteikkunaan tekemään ihan uudenlaisia esillepanoja menossa olevan sesongin mukaan. Näyteikkunan esillepano vaihtuu siis noin kahden kuukauden välein menossa olevasta sesongista riippuen.

Graafista materiaalia näyteikkunassa on ikkunan teippausta lukuunottamatta vähän. Pääasiassa vain hintalappuja. Näyteikkunaan on sijoitettu tällä hetkellä myynnissä olevia kynttelikköjä ja valokransseja luomaan tunnelmavalaistusta. Muuten näyteikkuna on valaistu kohdevalaisimilla. 

Näyteikkuna nousee noin 15-20cm lattiasta ylöspäin, ja näin se erottuu myymälätilasta selkeästi. Nousun lisäksi näyteikkunaan on laitettu kalusteeksi pöytiä, sekä hylly. Lisäksi näyteikkunassa on somistuksien apuvälineenä kartionmuotoinen metallihylly. Näyteikkunaa sisäpuolelta katsottaessa vasempaan reunaan jää pieni viisto pätkä seinää. Sillä seinällä on esillepanojen apuvälineenä vanha ovi, jonka päälle on tällä hetkellä sijoitettu valokransseja. Aiemmin työssäoppimisen aloittaessani, tämän oven päällä oli kuivattuja palmunlehtiä. Alapuolelta näet kuvan tämän nurkan esillepanosta.

Kuva näyteikkunan kulmasta, jonka seinällä on vanha ovi. Oven päälle on asetettu muutamia valokransseja, jotka on somistettu havuilla. Lisäksi kuvassa näkyy useita erilaisia jouluisia ruukkukukkia.
Näyteikkunan "nurkka", jossa näkyy vanha ovi ja valokranssit.


Valmiit kimput ja ruusupöytä eli myymälän a-alue


Kuvassa on kukkakaupan a-alue. Siinä sijaitsee sekä valmiiden kimppujen että yksittäisten ruusujen esillepanopaikat.
A-alueen esillepano

Sekä valmiiksi sidotut kukkakimput, että ruusut sijoittuvat myymälän a-alueelle heti sisäänkäynnin eteen. Kimppujen järjestys saattaa vaihtua useaankin kertaan päivän aikana, sillä usein kimppujen mentyä ja uusien tultua niiden järjestystä vaihdetaan samalla hieman. Pääasiassa niiden esillepano on vuoden ajasta riippumatta samankaltainen, ne ovat esillä maljakoissa 2-3 tasolla matalasta korkeimpaan nousevassa järjestyksessä. Niiden ympärillä ei ole graafista materiaalia, ainoastaan hinnat jokaisessa kimpussa.  Myös ruusujen esillepano pysyy samankaltaisena vuoden ajasta riippumatta, ja nekin on sijoiteltu matalasta korkeimpaan nousevassa järjestyksessä.

Koska kuvan a-alue näkyy ensimmäisenä myymälään sisään tullessa, on siihen sijoitettu sekä helposti saatavat valmiit kimput, että ympäri vuoden suositut ruusut. Esillepano vaihtelee hieman päivittäin, valikoiman ja värien mukaan. Esillepanossa tärkeintä on ottaa huomioon että ruusuja on tarjolla runsaasti, ja että esillä olevat ruusut ja kimput ovat hyvännäköisiä. 

Leikkokukkiin verrattuna alue on hyvin samankaltainen, mutta muuhun myymälään verraten tämän alueen esillepanoa on haastava muuttaa. A-alueelle on sijoitettu valikoiman kysytyimmät tuotteet. Kun pääasiassa muun myymälän esillepanot rakennetaan kulloinkin myynnissä olevien tuotteiden mukaan, pysyvät sekä leikkokukkien, että valmiiden kimppujen ja ruusujen alueet hyvin samankaltaisina sesongista riippumatta.

Ruusujenkin alueella graafista materiaalia on vähän, vain maljakoissa olevat nimet sekä hinnat. Sekä ruusujen että valmiiden kimppujen kohdalla on hyvä kohdevalaistus. Lisäksi ruusujen yläpuolelle on sijoitettu tunnelmavalaistusta luomaan yksi valokranssi.

Molemmissa kohdin on kalusteina käytetty vanhoja pöytiä. Valmiiden kimppujen kohdalla on vanhan pöydän lisäksi käytetty kassan ympärillä olevia vesihyasinttipöytiä. Ruusupöydän esillepanon apuvälineinä on käytetty erilaisia laatikoita, joiden avulla osa ruusuista saadaan nostettua ylemmäs ja siten tehtyä ruusuille selkeämpää korkeuseroa. 


Sesonkipöytä

Sesonkipöytä sijaitsee sisäänkäynniltä vasemmalle katsottaessa. Sen esillepano muuttuu kokonaan kaikista nopeimmin, noin 1-2 viikon välein ja siinäkin välissä se "elää" tarpeen mukaan. Sesonkipöytään sijoitetaan nimensä mukaisesti sesongissa olevia piensisustustavaroita sekä muutamia kukkia, kuten tällä hetkellä erilaisia joulupalloja sekä "joulunvärisiä", eli punaisia, vihreitä ja valkeita, ruukkuja.

Sesonkipöytää pystyy tarkastelemaan joka suunnasta, ja siksi sen esillepanossa on tärkeää kiinnittää huomio siihen etteivät tuotteet peitä toisiaan liikaa. Verrattuna aiempiin esillepanoalueisiin, painottuu sesonkipöydän valikoima kukkien sijasta erilaisiin piensisustustavaroihin. Lisäksi sen esillepanoa voidaan muuttaa huomattavasti vapaammin ja erilaiseksi aiempaan verrattuna, kuin vaikkapa leikkokukkien esillepanoa. 

Sesonkipöydässäkään ei ole muutamia selkeästi näkyviä, pahvikortille tehtyjä, hintalappuja lukuunottamatta muuta graafista materiaalia. Sesonkipöydällä on pääasiassa valaistu kohdevalaisimilla. Sesongista riippuen siihen saatetaan myös sijoittaa esimerkiksi led-kynttilöitä ja välillä pöydän päällä on ollut näyttävä kattovalaisin. Koska pöytä sijaitsee keskellä myymälän takaosan käytävää, ei siihen pistorasian puuttumisen vuoksi pysty laittamaan pieniä päällä olevia tunnelmavalaisimia, kuten muualle myymälään. 

Sesonkipöytä on pöytä ja kaluste itsessään. Siinä on kolme tasoa, ja yleensä kahdelle alimmalle sijoitetaan erilaisia ruukkuja. Päällimmäiselle tasolle saadaan nousua tekemällä haluttuun kohtaan koroke siirrettävästä lasilevystä ja sen alle tulevista matalista lasimaljakoista. Lisäksi katossa olevat koukut toimivat apuvälineenä, jos pöydän päälle halutaan sijoittaa jotakin, kuten esimerkiksi valaisin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti